Славица Павловић

                                                                           
- наставник српског језика

Рођена 3. 1.1961. године у Призрену. Дипломирала на Вишој педагошкој школи у Призрену 1986. године на одсеку Српскохрватски језик и југословенска књижевност.
Запослена у просвети од септембра 1986. г.
У ОШ "Херој Роса Трифуновић" ради од 1998. године.