Снежана Маринковић

- наставник ликовне културе 

Рођена 5.маја 1972.године у Београду. Дипломирала на Вишој школи ликовних и примењених уметности у Београду, смер наставник ликовне културе.
У просвети ради од 2008 године а у школи Херој Роса Трифуновић од 2015.године.