Роза Миловановић

  - професор француског језика

Рођена 31.07.1971. године у Француској, Париз 10. Завршила основну и средњу школу у Француској, средња "Lycee Charles de Foucault" друштвено - економски смер. 
Дипломирала на ФИЛУМ-у (филолошко - уметнички факултет) у Крагујевцу, Одсек за филологију, студијска група француски језик и књижевност, и стекла звање професора француског језика и књижевности.
У просвети ради од школске 2003/2004. године, а у нашој школи од 2010/2011. године.