Сава Махмутовић

 - професор техничког образовања

Рођен је 25.01.1959. године.
Завршио је Вишу педагошку школу, на групи ОТО, а касније и Технички факултет у Чачку, смер техничко образовање.
У просвети и у нашој школи ради од 1.12.1981. године.