Ана Грујић


- наставник музичке културе


Рођена је 1987. године у Пожаревцу. Завршила Филолошко - уметнички факултет у Крагујевцу, одсек музика у медијима и стекла звање мастер музички уметник.
Као наставник музичке културе радила је у ОШ "Десанка Максимовић" у Пожаревцу, а од септемвра 2018. године наставу музичке културе изводи у ОШ "Херој Роса Трифуновић".