Александар Димитријевић

- наставни историје       

Рођен је 22.6.1985. године у Ћуприји.
Након завршеног општег смера гимназије, уписује Филозофски факултет у Београду, катедра за историју. Дипломирао је 2008. године са темом "Србија и Црна Гора у I балканском рату", просечном оценом 8.87.
Од 2008. године ради у настави, на заменама у основним и средњим школама.
Од 2015. године ради у ОШ "Херој Роса Трифуновић".