Лазић-Рајић Виолета

 - педагог

Рођена 1976. године.
2002. године дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, одсек за педагогију.
У ОШ"Херој Роса Трифуновић" ради од 10.10.2001. године као стручни сарадник педагог.
Са породицом живи у Пожаревцу.