Љубинка Јаковљевић

- професор географије

Рођена је 11.12.1971. године у Рашкој. Завршила је Природно - математички факултет, одсек географија.
У просвети ради од 1995. године, а у нашој школи од 2012. године.