Весна Лазаревић

- професор разредне наставе 
 
Рођена је 12. 3. 1970. године у Пожаревцу.
Завршила је ПА у Јагодини 1992. године.
На Учитељском факултету у Врању дипломирала је 2006. године.
У нашој школи ради од 1995. године.