Анђела Невенкић

                                                                                                     - професор француског језика

Рођена 26.02.1988. године у Смедеревској Паланци, где завршава основну школу и Паланачку гимназију. Уписује Филолошко - уметнички факултет у Крагујевцу 09.07.2007. године и на истом дипломира 23.06.2011. године испитом Методика наставе француског језика 2 (оцена 10). Исте године, 19.10.2011. уписује мастер мастер академске студије ДРУГОГ СТЕПЕНА на студијском програму ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Филолошку - уметничког факултета у Крагујевцу, које завршава 25.09.2012. године са радом на теми Елементи књижевности у настави француског као страног језика и стиче диплому мастер филолога са просечном оценом 9.
У нашој школи радила од маја до новембра 2011. године.
Од новембра 2011. до јануара 2012. године радила у ОШ "Дуде Јовић" у Жабарима.
Од јануара 2012. године наставу француског језика изводи у нашој школи.