Драгана Миловановић

  - наставник француског језика    

Рођена је 21.01.1975. године у Новом Саду.
Након завршеног друштвено-језичког смера Гимназије у Новом Саду, уписује и дипломира на Филозофском факултету, одсек романистика, смер Француски језик и књижевност.   
У нашој школи од школске 2016/2017. године изводи наставу француског језика у подручним одељењима разредне наставе.
Такође, ради у ОШ"Десанка Максимовић" у Пожаревцу као наставник француског и Пољопривредној школи, као професор латинског језика.