Летопис за школску 2015/16.Преузми ЛЕТОПИС

Садржај:
- Наслов
- 180 год
ина школе
Основна школа у Влашком Долу
- Вукове дипломе и ђак генерације
- Такмичења
- Прослава Светог Са
ве
- Фонокабинет у нашој школи
- Наши предшколци
- Игре без граница
- Маскенбал
- Кутак за културу
- Деца говоре
- У здравом телу, здрав дух
- Екскурзије ученика (1-8)
- Преглед одељења (1-8)