Невена Оцокољић

   - дефектолог

Рођена 8. јуна 1990. године у Пожаревцу.
Након завршене средње медицинске школе у Пожаревцу, уписује факултет за специјалну рехабилитацију и едукацију у Новом Саду.
2013. године стиче звање дипломирани дефектолог.
Од марта 2019. године ради у ОШ "Херој Роса Трифуновић", при одељењу деце са посебним потребама.