Даниела Милановић

- професор разредне наставе

Рођена 21.10.1969. године у Крушевцу. Живи у Јагодини. Завршила Факултет педагошких наука у Јагодини, одсек Професор разредне наставе и Филолошки факултет у Београду, одсек Библиотекарство.
Радила као учитељ у више основних школа на територији Града Јагодина од 1993. године.
У нашој школи ради од 2007. године.
Била је ВД директора ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу (2010. год.) и директор Народне библиотеке „Проф. Др Александар Ивић“  у Жабарима (2012. – 2016).
Тренутно ради као учитељ у ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у издвојеном одељењу у Полатни.