Бојана Марковић

Професор разредне наставе

Рођена у Пожаревцу. Завршила Пожаревачку гимназију 2009. године, потом уписала Факултет педагошких наука, смер учитељ, у Јагодини, где је завршила и мастер студије.
У нашој школи на замени ради као учитељ у Влашком Долу.