О нама

Химна школе
  
Школа у Миријеву (децембар 2018.)
 

Матична школа у Александровцу (август 2018.)
 
 
 

Етно кутак у Влашком Долу (мај 2018.)
  
 


Нова фасада школске зграде у Аледсандровцу (децембар 2017.)
  
 


Подручне школе ОШ "Херој Роса Трифуновић"

          Влашки До

 

         Ореовица
 

       Свињарево
 

      Полатна
 


   Тићевац

 

    Миријево


Први податак о постојању прве школе у Александровцу, тада Прову, датира од 1836. године. Када су се школа у Ореовици и Александровцу (Прову) сјединиле, после извесног времена и  због лошег службовања тадашњег учитеља Лазара Пекића, школа у Александровцу  је била затворена.

Школа у Ореовици је постала најбоља у Поморављу и у континуитету постоји од 1842.године.
Поновни рад школе у Александровцу везује се за рад учитеља Петра Милетића 1856.године. Од школске 1882/83 , на основу прописа Министарства просвете, уведена је припремна настава за влашку децу. Тада су школу осим деце из Прова, похађала деца и из Миријева, Тићевца и Свињарева.
Крајем 19. века, александровачка основна школа била је једна од угледнијих у крају, како по квалитету, тако и по изгледу саме школске зграде о чему сведочи Извештај Окружног школског одбора пожаревачког округа 1905.: „У овом округу има доста прописаних школских зграда, којима би се подичили и културнији народи, као што су школе у Александровцу, Ореовици (срез моравски), Смољинцу....“
По угледу на веће варошке школе и у Александровцу је од школске 1901/02, формирано женско одељење , а потом женска школа.
Школа је престала са радом 1915., доласком Бугара. Они су угасили све школе у срезу, а отворили своју на бугарском језику у Жабарима.
1945. школа је добила назив „Народна основна школа“, а од 1952. заводи се као осмогодишња школа, уместо раније седмољетке.  
У периоду од 1952. до 1958. александровачка школа постала је једна од најбољих у Пожаревчком срезу.
Тих година су јој припојене – као подручне, школе из суседних села: Ореовице, Миријева, Тићевца, Свињарева, а нешто касније и школа из Влашког Дола. Те 1958. испред школске зграде откривена је биста народном хероју Радмили-Роси Трифуновић, чије име до данас носи.
1961. године у школи почиње да ради школска кухиња, а почетком 70-их изграђена је нова зграда у школском дворишту. Године 2000. школска зграда је дограђена, а нове инвестиције у адаптацију постојећих објеката  и увођење централног грејања, завршене су 2003. године.
Данас у основној школи "Херој Роса Трифуновић" поред матичне школе у Александровцу, настава се изводи у још шест подручних одељења: у Влашком Долу је  осмогодишња школа, у ОреовициПолатниМиријевуСвињареву и Тићевцу су четвороразредне.

 
Коришћена литература: Манојловић, Мр Мирољуб, „Александровац“, Александровац, 2004.