Запослени

 Којић Славица  ВД директора школе
 Лазић Рајић Виолета  Педагог
 Тања Вукићевић  Психолог
 Симић Игор  Секретар
 Живојиновић Слободанка  Админ. - финансијски радник
 Јовановић Миодраг  Библиотекар
 
 
 
 Валентина Станковић  Дефектолог
 Невена Оцокољић  Дефектолог
 Павловић Славица  Српски језик
 Даниловић Ивана  Српски језик
 Миловановић Роза  Француски језик
 Анђела Невенкић  Француски језик
 Танасијевић Гордана  Француски језик
 Драгана Миловановић  Француски језик
 Ђурић Ерол  Ликовна култура
 Снежана Маринковић   Ликовна култура
 Марија Ивковић  Ана Грујић   Музичка култура
 Прокић Јелена  Музичка култура
 Димитријевић Александар  Историја
 Јаковљевић Љубинка   Географија
 Урош Ђокић  Географија
 Петар Обрадовић  Географија
 Маринковић Зоран  Географија
 Микуљевић Маријана  Математика, инф. и рачун.
 Ивана Јованчевић  Математика
 Величковић Милијада  Биологија
 Максим Маринковић  Математика, инф. и рачун. 
 Данијела Аврамовић  Физика
 Лидија Милановић  Хемија
 Махмутовић Сава  Техника и технолигија, ТиО, ИР
 Милорадовић Миодраг  Физичко васпитање
 Јанковић Велибор    Физичко васпитање
 Радојевић Милица  Енглески језик
 Мирко Василић  Верска настава
 Жељко Павловић  Верска настава
 
 
 
 Којић Марија    разредна настава I-IV
 Ивана Пауновић  разредна настава I-IV
 Лазаревић Весна  разредна настава I-IV
 Недељковић Виолета  разредна настава I-IV
 Стевчић Милица  разредна настава I-IV
 Милојевић Белкић Ивана  разредна настава I-IV
 Бојана Марковић  разредна настава I-IV
 Радовановић Данијела  разредна настава I-IV
 Марија Ђурић  разредна настава I-IV
 Стапар Бошко  разредна настава I-IV
 Марина Вељковић  разредна настава I-IV
 Стојадиновић Данијела  разредна настава I-IV
 Даниела Милановић  разредна настава I-IV
 Јанковић Јелена  припремна настава
 Ружица Богдановић  припремна настава