Маријана Микуљевић

- професор математике
 
Рођена је 10.5.1982. године у Пожаревцу.
Након завршене Гимназију у Великој Плани, 2001. године, уписује Природно математички факултет у Крагујевцу.
На групи математика - информатика дипломира 2006. године и стиче звање дипломирани математичар.
У ОШ "Надежда Петровић" у Великој Плани, као професор математике ради од јануара 2007. године, док у ОШ "Херој Роса Трифуновић" наставну математике изводи од септембра 2015. године.