Ивана Даниловић

 - професор спрског језика  и  књижевности
 
Рођена је 1984. године у Пожаревцу.
Основну школу  је завршила  у Брзоходу, а средњу, гимназију, у Великој Плани. Дипломирала је на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду.
На радном месту наставника српског језика радила је у  ОШ  „ Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу, од  јануара до јула 2011. године, а потом у Гимназији Велика Плана у Великој Плани, у периоду од  јануара до  августа 2012. године. У том периоду истовремено је радила и у ОШ „ Дуде Јовић“ у Жабарима.
Од септембра 2012. године ради у ОШ „ Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу.