Милица Радојевић

     
 - професор енглеског језика.

Рођена 13.10.1982. године у Свилајнцу, где је и завршила основну школу. Средњу економску школу завршила је у Великој Плани 2001. године. Дипломирала је на Катедри за енглески језик и књижевност Универзитета у Крагујевцу.
У Основној школи "Херој Роса Трифуновић" ради на месту наставника енглеског језика од 1.9.2007. године.