Велибор Јанковић

                         - наставник физичког васпитања   

Рођен је 31.01.1979.године у Ужицу. Основну школу „Алекса Дејовић“ завршио је у Севојну, а средњу ТШ “Радоје Марић“ (образовни профил електротехничар погона) у Ужицу. Дипломирао је на Факултету физичке културе у Новом Саду децембра 2005.године и стекао звање професор физичког васпитања- дипломирани тренер одбојке.
Први радни однос засновао је  у ОШ“Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу на пословима наставника физичког васпитања дана 13.11.2006.године, са 60% ангажовања. Јануара 2007.почиње да ради у ОШ“Милисав Николић“ у Божевцу са 30% норме. 2012.године због смањења броја одељења у овим школама 25% норме добија у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња  Маринковић“ у Пожаревцу. Од септембра 2016. пуну норму остварује у Основној школи у Александровцу и Пољопривредној школи у Пожаревцу.