Лидија Милановић

  - професор хемије   
   
Рођена 09.05.1985. у Пожаревцу.
Основну школу завршила у Жабарима, Средњу Медицинску завршила у Крагујевцу 2004.год. Завршила ПМФ, одсек хемија, смер истраживање и развој 2009.
Од новембра 2009 ради у ОШ "Херој Роса Трифуновић", а од новембра 2010 и у ОШ "Милош Савић"