Ивана Јованчевић

 -  професор математике 
   
Рођена је  27. марта 1982. године у Крагујевцу. Звање  дипломираног математичара стекла је новембра  2009.  године  на  Природно-математичком факултету у Крагујевцу.
Поседује радно искуство на пословима Наставника математике,  стечено у неколико основних школа у којима је радила.
У нашој школи је запослена од почетка школске 2018/19. године.