Марија Ђурић

   -   мастер учитељ     

Рођена 1.9.1992. године у Београду, завршила је ОШ ,,Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу.
Пожаревачку гимназију је завршила 2011. године на друштвено - језичком смеру.
Исте године је уписала Факултет педагошких наука у Јагодини, смер учитељ.
Мастер студије је завршила 2017. године са просечном оценом 9,33 и добила звање мастер учитељ.
У ОШ ,,Херој Роса Трифуновић” са краћим паузама ради од септембра 2018. године