Ивана Пауновић

                                                                                        -  професор разредне наставе
 
Рођена  10.6.1982. године у Пожаревцу.
Похађала је ОШ,,Десанка Максимовић“  у Пожаревцу. Средњу економску школу завршила је у  Пожаревцу  2001. године.
Дипломирала је на Учитељком факултету у Јагодини.
У  нашој школи ради од 1.9.2006. године.