Виолета Недељковић

 - професор разредне наставе    
 
Рођена 04.03.1970. године у Алексинцу.
Завршила ОШ „Вук Караџић“ у Житковцу, две године природно - математичког смера у гимназији „Дракче Миловановић“ у Алексинцу, а затим ПА „ Душан Тривунац“ такође у Алексинцу. Дипломирала 1992. године. Учитељски факултет завршила 2005. године у Врању.
Од 1992. године ради у ОШ „ Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу.