Ивана Милојевић Белкић

 - професор разредне наставе  

Рођена 10.09.1979. године у Пожаревцу.
Након завршене гимназије "Јован Шербановић" у Пожаревцу (Прва Пожаревачка гимназија), уписује и завршава Учитељски факултет Универзитета у Београду.
У нашој школи ради од 2004. године.