Којић Славица

- професор разредне наставе    

Рођена 10.03.1966. године. 
Завршила је Вишу Педагошку академију у Јагодини.
2007. године је дипломирала на Учитељском факултету у Врању.   
У просвети ради од 01.01.1988. године, у ОШ "Херој Роса Трифуновић" .