Семинар

Датум: 17. Decembar 2019 17:01 Категорија: Новости

Дана 17.12.2019. године, у матичној школи у Александровцу је одржан семинар "Превладавање стреса методама когнитивни - бихејвиоралне психотерапије".
Семинар је одржао нишки психолог Стеван Станојевић.
Циљеви семинара били су учење и увежбавање одабраних техника за смањење нивоа стреса и мотивисање за њихову примену у раду.
Учесници семинара су се упознали са основним постулатима когнитивно-бихејвиоралне терапије и виђењем стреса из угла овог терапијског модалитета и са техником мишићне релаксације и дисања. Такође, чули су савете за смањење интензитета стресора и негативних емоција, савете за превазилажење стресних ситуација, за помоћ ученицима у мотивацији...