Школа за 21. век

Датум: 14. Mart 2020 15:55 Категорија: Новости

Екипа наше школе у саставу Ивана Јованчевић, Ивана Даниловић, Милица Радојевић и Ивана Милојевић Белкић је присуствовала тродневном семинару које је Министарство просвете реализовало у сарадњи са британском организацијом British Council, „Школа за 21. век“.
Циљ програма је био да подржи развој способности критичког мишљења, вештину решавања проблема и програмирања уз коришћење микробит уређаја.
Теме семинара су биле: окружење за учење, питања, докази, различите перспективе, стратегије и технике решавања проблема, микробит и планирање пројекта који ће бити реализован у школи...