Новости

Почетак другог полугодишта

Датум: 15. Januar 2021 14:10 Категорија: Новости

Обавештавамо ученике и родитеље да настава у другом полугодишту почиње у понедељак, 18.1.2021.године, по већ утврђеном моделу са почетка школске године.

Прочитај

Организација рада од 30.11.2020.

Датум: 28. Novembar 2020 16:59 Категорија: Новости


Насиље сваког боли ...

Датум: 26.11.2020 Категорија: Летопис

Свој мали, али значајни допринос у борби против насиља дали су ученици предметне наставе наше школе, у оквиру часова ликовне културе, ликовне секције, литерарне секције и грађанског васпитања. Они су схватили колико је битно пробудити свест људи, охрабрити их да схвате да >насиље сваког боли, зато свако сваког треба да воли<. Мотивисани овом реченицом, идејом, они су израдили своје литерарне и ликовне радове.

 
 
 

Прочитај

Поклони за ђаке прваке

Датум: 06. Oktobar 2020 17:15 Категорија: Новости

Општинско руководство општине Жабари је и ове године пригодним поклонима даривало све ђаке наше школе који су кренули у први разред.
 
 

Прочитај

Здравље је највеће богатство

Датум: 12. Septembar 2020 20:36 Категорија: Новости

  

Поводом предстојећег Дана школе, ученици млађих разреда наше школе су радили радове на тему "Здравље је највеће богатство". 

Александровац:

Радови ученика одељења 1/1

 
 
 


Радови ученика одељења 2/1
 
 


Радови ученика одељења 3/1
 
 
 
 Влашки До:

Радови ученика одељења 1/2
 
 

Радови ученика одељења 2/2
Рецитују редом Петар Савић, Николина Лукић, Алекса Арсић, Александра Петровић, Дуња Рашковић.

 
    

Радови ученика одељења 3/2
Рецитују Иван Стефановић, Лука Недељковић, Давид Ђорђевић, Анастасија Мисић, Теодора Миленковић и Ђорђе Павловић.

         
  


 
 
 
 

Радови ученика одељења 4/2
 
 

Ореовица:

"Здравље је највредније богаство, треба га чувати и неговати, бити умерен у свему"
Ученици првог и трећег разреда из Ореовице су на свој начин поводом Дана школе показали колико је за њих битно здравље и здрав начин живота. Уз песме, шале, цртеже... јасно и гласно говоре: "Здравље је највеће богаство!"
 

 
  
 

Прочитај

Обавештење о превозу ученика

Датум: 02. Septembar 2020 18:49 Категорија: Новости

Преузето са сајта општине Жабари .

ОДЛАЗАК
 
ОСНОВНА ШКОЛА
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 
ПОНЕДЕЉАК, СРЕДА И ПЕТАК
Прва недеља: 02. и 04.
Трећа недеља: 14. и 16. и 18.
Пета недеља. 28. и 30.
УТОРАК И ЧЕТВРТАК 
Друга недеља: 08. и 10. 
Четврта недеља: 22. и 24
ЖАБАРИ 10:10 АУТОБУСКА СТАНИЦА
ПОЛАТНА 10:30 ИСПРЕД ШКОЛЕ
ОРЕОВИЦА 10:40 ИСПРЕД ШКОЛЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ 10:50 ИСПРЕД ШКОЛЕ
ТИЋЕВАЦ 11:00 У ЦЕНТРУ
МИРИЈЕВО 11:10  У ЦЕНТРУ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СВИЊАРЕВО 11:15  ИСПРЕД ШКОЛЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ 11:25  ИСПРЕД ШКОЛА
ПОВРАТАК
ОСНОВНА ШКОЛА
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
АЛЕКСАНДРОВАЦ 14:40 ИСПРЕД ШКОЛЕ
ТИЦЕВАЦ 15:05 У ЦЕНТРУ
МИРИЈЕВО 15:15  У ЦЕНТРУ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СВИЊАРЕВО 15:20  ИСПРЕД ШКОЛЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ 15:35  ИСПРЕД ШКОЛА
ОРЕОВИЦА 15:45 ИСПРЕД ШКОЛЕ
ПОЛАТНА 16:00 ИСПРЕД ШКОЛЕ
ЖАБАРИ 16:20 АУТОБУСКА СТАНИЦА
   

Прочитај

Почетак школске године

Датум: 31. Avgust 2020 15:39 Категорија: Новости

01.09.2020. године, почиње нова школска година.
Ученици од првог до четвртог разреда у школу долазе од 8.00 сати. 
Настава за ученике од петог до осмог разреда почиње од 11.30 сати.
Часови трају по 30 минута.

Прочитај

Измена календара уписа

Датум: 27. Jun 2020 16:08 Категорија: Новости

.

Прочитај

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Датум: 18. Jun 2020 14:48 Категорија: НовостиПрочитај

Упутство за ученике и родитеље

Датум: 15. Jun 2020 09:24 Категорија: Новости

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

Завршни испит

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит сва три дана ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепљеном идентификационом налепницом.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у учионице на исти начин као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике и читава процедура поделе тестова, давања упутстава, попуњавања Идентификационих образаца, лепљења идентификационих налепница, рада и предаје тестова, за сва три дана иста је као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике.

Опште напомене

 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Тзв. хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 
 • На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 
 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
 • VI – општи успех на крају VI разреда
 • VII – општи успех на крају VII разреда
 • VIII – општи успех на крају VIII разреда
 • СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
 • МА – резултат на тесту из математике
 • КТ – резултат на комбинованом тесту
 • То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 
Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
Упутство можете преузети ОВДЕ.

Прочитај

Економско-трговинска школа Пожаревац

Датум: 11. Jun 2020 15:02 Категорија: Новости

Осмаци, достављамо вам видео запис са приказом образовних профила који се образују у Еконимско-трговинској школи у Пожаревцу, који су припремили тимови те школе.

Образовне профиле можете погледати
ОВДЕ.


Прочитај