Контакт

Краља Александра Обреновића бб

12370 Александровац

Директор школе: 012/254 - 435

Педагог школе: 012/254 - 589 

Служба рачуноводства: 012/254 - 130

rosatrifunovic@gmail.com